Beste Zonnedeler,

De vakantie is weer achter de rug en we gaan er weer volop tegenaan.

Momenteel zit de ZonneWIJde in de laatste fase van de onderhandelingen met de Gemeente, de bank, Greenchoice en onze installateur.

Waarover?

De puntjes op de i worden o.a. gezet in het huurcontract voor de nieuwe locatie aan het Huifakkerpad in de gemeente Breda, maar ook in de contracten met Greenchoice en de bank.

De omgevingsvergunning is verleend zoals je weet, en zal als er geen bezwaren zijn ingediend onherroepelijk worden verklaard.

Dat is een heel belangrijke stap in de ontwikkeling van onze ZonneWIJde. Als het zover is, dan laten we jullie dit uiteraard weten.

Ook is de SDE+ subsidie door Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (NVO) toegekend voor de ZonneWIJde op de nieuwe locatie.

 

Waar we ook heel druk mee zijn geweest is het afronden van de contracten met de bank en met Greenchoice.

Met de bank overleggen we over allerlei technische details rondom de ZonneWIJde, waaronder natuurlijk het op een juiste wijze stroomlijnen van alle geldstromen.

We gaan, zoals we zijn overeengekomen, voor het hoogste rendement.

Met Greenchoice zijn we druk in de weer om het contract definitief te maken op basis van o.a. de huidige stroomprijs.

 

Dan de vraag “Wanneer gaat de ZonneWIJde er nu komen?”. 

 

Het antwoord hierop is enerzijds heel simpel: nog dit jaar. Onze eerste gedachte was dat we al direct na de zomer met de bouw konden starten.

Helaas lukte dit niet, omdat we eerst nog de bezwaarprocedure rondom de omgevingsvergunning moeten afwachten.

Pas als dit afgerond is, op 10 september a.s., kunnen we definitief de contracten met de bank en met Greenchoice gaan afsluiten.

Zodra we ook dit station zijn gepasseerd, laten we jullie dit weten.

 

Tot zover deze status-update. Roept deze update vragen op, stuur dan een mail naar info@zonnewijdebreda.nl