nieuwsbericht kop

In deze nieuwsbrief willen we graag nader ingaan op de financiering van de ZonneWIJde.
Bij de start van de ZonneWIJde zijn we in gesprek gegaan met een bij de ZonneWIJde passende bank. ZonneWIJde heeft op meerdere manieren geprobeerd om met deze bank afspraken te maken. Helaas bleek dit lastiger dan gedacht. Er kwamen steeds nieuwe vragen en eisen op tafel, waar ZonneWIJde overigens steeds aan kon voldoen. Helaas hebben we begin van dit jaar moeten constateren dat de bank en het bestuur van Coöperatie ZonneWIJde u.a. op dit moment niet op één lijn zitten.

Naar aanleiding hiervan zijn we in gesprek gegaan met een tweede bank. Deze bank is enthousiast, betrokken en lokaal. Ze kent ook de partijen waar we mee samenwerken. Ondertussen is hun laatste verzoek afgewerkt; het tonen van alle met betrokken partijen getekende overeenkomsten, zoals Greenchoice en Hoppenbrouwers. Deze afspraken zijn uiteraard onder voorbehoud van financiering door de bank. Deze week start de bank met het beoordelen van onze investeringsaanvraag. De bank hanteert een, alleszins redelijke, beoordelingstermijn en beide partijen gaan de termijn positief in.

Vervolg
We hebben in de tussentijd ook contact opgenomen met Zonnepanelendelen. We gaan met hen een contract afsluiten voor 20 jaar, waarbij zij onze administratie gaan afhandelen en ook de rendementsberekeningen uitvoeren. Ook deze afspraak is onder voorbehoud van financiering door de bank.

Tijdens de beoordelingstermijn van de bank kunnen we andere zaken regelen, zoals verzekering en beveiliging. Zodra we groen licht van de bank hebben ontvangen, zal de bouw starten. De bouw neemt ongeveer 2 maanden in beslag. Tijdens het bouwproces gaan we jullie op een bijzondere manier op de hoogte houden.

Overig nieuws
Verder zijn wij als bestuursleden aanwezig geweest bij de opening van het windpark op Hazeldonk. Tijdens de bijeenkomst is veelvuldig melding gemaakt van de ZonneWIJde als één van de volgende mooie duurzame projecten in Breda.
http://www.breda.nl/gemeente/nieuws/persberichten/opening-windturbines-hazeldonk-op-29-januari

Tot zover ons nieuws, graag tot de volgende nieuwsbrief. Hou ook onze Twitter en Facebook account in de gaten.

Met zonnige groet,

Edwin Waelput, Johan Janse, Marc Okhuijsen