nieuwsbericht kopBeste zonnedeler

In deze nieuwsbrief geven we je graag de laatste stand van zaken door rondom ZonneWIJde.

Zoals bekend is ZonneWIJde op dit moment in gesprek met een lokale bank. De gesprekken die gevoerd worden verlopen steeds op constructieve en positieve wijze. In deze gesprekken worden ook de mogelijkheden van een zogenaamde Groenverklaring besproken. Met een Groenverklaring kan een bank een lening voor een lager rentetarief aanbieden aan een groenproject zoals ZonneWIJde. Dat is een optie waar we graag over meepraten!

De bank is op dit moment bezig met de beoordeling van de financieringsaanvraag van de ZonneWIJde. Zodra er meer nieuws hierover is, zullen we je via de nieuwsbrief informeren.

Bestuursactiviteiten
De afgelopen weken hebben wij met name onze tijd gestoken in het onderhoud met de bank en het aanleveren van de benodigde documenten en onderbouwingen. Omdat de financieringsaanvraag nu stevig op de rails staat, is er ruimte voor andere belangrijke zaken rondom ZonneWIJde. Deze week hebben wij een uitnodiging gestuurd naar diegenen die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn om bestuursactiviteiten te verrichten. Binnenkort hopen wij met hen persoonlijk kennis te maken. Ook hierover lees je meer in de volgende nieuwsbrieven.

Kijkje achter de schermen
Zoals bekend is Firma Hoppenbrouwers de hoofdaannemer van ZonneWIJde. Zij gaan de zonnepalen en alles wat daarbij hoort plaatsen. Denk aan omvormers, optimizers, transformator, bekabeling, hekwerken en nog veel meer. Zij organiseren binnenkort een open dag waarbij ze de Zonnedelers van harte uitnodigen:
‘Op zondag 10 april 2016 doen wij als ondernemer voor de derde keer mee aan de Bedrijvenronde Hart van Brabant en openen wij onze deuren. Bezoekers bieden wij een kijkje achter de schermen van het vakmanschap in de techniek waar wij ‘Hopjes’ trots op zijn. Dit jaar organiseren we deze open dag ook voor het eerst in Dongen en Deurne. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd en voor jong en oud valt er van alles te beleven. We verwelkomen je graag tussen 11.00 en 16.00 uur.’
Geïnteresseerde Zonnedelers worden door Martin de Brouwer, Projectleider Duurzame Energie, rondgeleid door de afdeling duurzame energieopwekking.’

Interesse in de rondleiding? Meld je aan onder vermelding van ‘Rondgang ZonneWIJde’ via mdbrouwer@hoppenbrouwers.nl.

Oproep
In het Informatiememorandum en ook tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten hebben wij aangegeven dat Zonnedelen niet zo maar verhandeld kunnen worden. Je kunt ze dus bijvoorbeeld niet verkopen via Marktplaats of er mee gaan speculeren. Wat wel mag, is binnen onze eigen groep onderling Zonnedelen te koop aanbieden. Hier brengt Zonnepanelendelen dan wel kosten voor in rekening, namelijk 2% van de waarde van de Zonnedelen met een minimum van € 10,-. Wij denken er aan om via de nieuwsbrief of onze website de mogelijkheid te gaan bieden zonnedelen te koop aan te bieden of andersom de vraag te laten stellen of er zonnedelen kunnen worden gekocht.

Onze vraag en oproep aan jullie is: willen jullie dat wij dit op deze manier gaan faciliteren? Het zou fijn zijn, als velen van jullie ons een antwoord geven op deze vraag door een mail te sturen naar: johan@zonnewijdebreda.nl.

Tot zover ons nieuws, graag tot de volgende nieuwsbrief. Hou ook onze Twitter en Facebook account in de gaten.

Met zonnige groet,

Edwin Waelput, Johan Janse, Marc Okhuijsen
Bestuur ZonneWIJde Breda u.a.