Je hebt het misschien al kunnen lezen op ons Facebook account of iets gehoord via Twitter, we zijn gelukkig weer een stapje dichterbij realisatie van onze ZonneWIJde. De afgelopen tijd is door ons stevig onderhandeld met vele partijen. Dit betekent dat nu bijna alles gereed is voor de start van de bouw van de ZonneWIJde. Zo hebben we de volgende onderdelen voor de nieuwe locatie op Steenakker in Breda zeker gesteld:

Al deze onderwerpen liggen precies in lijn met de getallen zoals die vermeld staan in het Informatie Memorandum.

Wat heeft onze volle aandacht?

Met name aan de afhandeling van de financieringsaanvraag bij de bank hebben wij de handen nu behoorlijk vol. De complexiteit, de eisen én de voorwaarden zijn fors.  Er is veel informatie en documentatie nodig en het duurt uiteindelijk veel langer dan wij wensen. Daardoor lopen we dus achter op schema en dat vinden wij, op zijn zachts gezegd, erg vervelend. Het goede nieuws daarbij is echter wel dat wij aan de eisen van de bank voldoen. We vertrouwen dus op een vlotte afhandeling van dit punt. En, als een bank meefinanciert, bekrachtigt dit ons mooie project!

Wat betekent dit voor de planning?

Ons streven is dit jaar nog te kunnen starten met de bouw, maar dan moeten we er wel uit zijn met de bank! De bouw van de ZonneWIJde duurt circa 6 weken waarmee de ZonneWIJde, naar wij hopen, in januari 2016 operationeel zou kunnen zijn.

Hoe gaan we jullie op de hoogte houden?

Om jullie allemaal zo precies mogelijk te informeren over de status van de ZonneWIJde nodigen wij jullie graag uit voor een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats op 15 december 2015. De inloop is van 19.30 tot 20.00 uur en om 20.00 uur start de bijeenkomst. De locatie is hetvoetbalstadion van NAC in Breda, het RAT Verlegh stadion. Dit stadion ligt vlak bij de ZonneWIJde. Een onderdeel van de informatiebijeenkomst is een bezoekje aan de locatie, zodat je kunt zien waar onze ZonneWIJde gaat komen. We zouden het op prijs stellen als je vooraf even laat weten of je komt. Dit kan door simpelweg te antwoorden op deze mail met de boodschap “Ja, ik kom” of “Nee, ik kan niet”. We hopen dat je kunt en dat het een leuke avond wordt.
Met zonnige groet,

Edwin Waelput, Johan Janse, Marc Okhuijsen